LINUX - ZDARMA A LEGÁLNĚVýpočetní Server THUNDER.UPOL.CZ

Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

WWW Stránky Katedry Optiky


PROHLÁŠENÍ
Server THUNDER pracuje pod operačním systémem GNU / Debian Linux.
Všechny dostupné síťové služby, základní systém, vývojové nástroje,
matematický software a další nástroje jsou FREE software.
Z velké části se jedná o programy distribuované pod licencí GPL.


PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vilému Vychodilovi za významnou pomoc při instalaci systému.


Výpočetní server THUNDER je určen k řešení numerických simulací a dalších matematických úloh pro členy katedry optiky Přírodovedecké fakulty Univerzity Palackého a studenty doktorského studia tamtéž. Výpočetní čas a ostatní systémové zdroje serveru jsou přístupné registrovaným uživatelům, tedy uživatelům se zřízeným uživatelským účtem (dále jen uživatelé). Žádné anonymní služby neregistrovaným osobám _nejsou_ poskytovány. Pro zřízení uživatelského účtu kontaktujte správce nathan@thunder.upol.cz. Zřízení je bezplatné a okamžité. Podrobnější instrukce, viz dále.

Server je fyzicky umístěn v seminární místnosti katedry optiky společně s postscriptovou laserovou tiskárnou. Přístup přes konzoli v seminární místnosti je však povolen _pouze_ správci (správcům) serveru. V lokální síti plní THUNDER též úlohu tiskového serveru, jenž je dostupný všem, tedy _i_ _neregistrovaným_ osobám včetně klientů pracujících pod M$ Windows. Uživatelé mají navíc k dispozici výpočetní čas, diskovou kapacitu, webovský server, elektronickou poštu, servery ssh, telnet, ftp a další síťové služby. Uživatelé mohou využívat tyto prostředky vzdáleným přístupem ze svých osobních počítačů. Základním způsobem je tzv. terminálová emulace, tedy programy typu ssh a telnet. Podrobný návod viz níže.

Veškeré systémové úpravy serveru THUNDER, instalaci nového softwaru, zřizování a rušení uživatelských účtů a `hot line' zajišťuje výhradně správce systému. Uživatelé nejsou oprávněni k instalovaní větších programových balíků do svých domovských (uživatelských) adresářů. Potřebné balíky doplní do systému na žádost uživatele správce. Na systémové zdroje (CPU, paměť, procesy, disková kapacita, vytížení sítě) _nejsou_ uvaleny žádné kvóty. Aktivity uživatelů jsou pouze sledovány a zaznamenávány. Uživatelé by měli využívat systém efektivně a ohleduplně k ostatním. Další výhody a povinnosti uživatelů jsou uvedeny dále.

Jak už bylo řečeno, výpočetní server THUNDER pracuje pod operačním systémem unixového typu. Díky tomu jsou základní prvky práce shodné se servery jako aix.upol.cz, alpha.upol.cz nebo apollo.upol.cz. Díky naprosté _nekomerčnosti_ Debian LINUXu a GNU softwarového vybavení je k dispozici obrovské množství dokumentace k základnímu systému, vývojovým nástrojům a programovým balíkům. Vlastní helpy programů, manuálové stránky, dokumentace v mnoha formátech, diskuzní skupiny (NetNews) a v neposlední řadě zdrojové kódy představují rozsáhlou bázi dat, s jejíž pomocí lze vyřešit většinu běžných problémů. V případě nejasností a problémů může uživatel kontaktovat správce, který udělá vše pro jejich vyřešení.

Na tématech bez odkazu se intenzivně pracuje. Pokud uživatel shledá některé nezpracované téma velmi potřebné, některé zpracované téma nejasné či neúplné, nebo některá chybějící témata a informace, nechť se bez obav obrátí na správce systému THUNDER. Zpětná odezva na prezentovaný tutoriál je vysoce žádaná.